La meva arribada. Requisits d’entrada

Passaport en regla

02. ARRIBADA

La meva arribada. Requisits d’entrada

Si heu decidit visitar l’illa, potser heu de complir alguns requisits segons el vostre país d’origen.

Una illa oberta als visitants

El més important per a nosaltres és garantir la salut de les persones. Mallorca està oberta per rebre turistes i l’illa viu aquesta nova situació amb normalitat adaptant-se contínuament a les mesures sanitàries establertes segons la incidència de virus.

* Si en els darrers 14 dies heu presentat símptomes de la malaltia o heu estat diagnosticat de COVID-19, no heu de viatjar.

Si teniu previst fer un viatge a Mallorca, heu de saber que per entrar a Espanya, tant per via aèria com per via marítima, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, és obligatori:

Viatgers internacionals

– Omplir el formulari de Control Sanitari en el web spth.gob.es o mitjançant l’app mòbil SPTH (Spain Travel Health), màxim 48 HORES prèvies a la vostra arribada.
– Un cop enviat, rebreu un codi QR que haureu de mostrar en destinació.

Requisits per viatjar a Espanya segons el país d’orígen.

PCR/Antígens/Certificat de vacunació/Certificat EU-COVID

Tots els passatgers que procedeixin d’un país/zona de risc en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2 hauran de presentar un d’aquests documents (excepte menors de 6 anys):

PCR  fet com a màxim en les 72 HORES o Test d’antígens fet com a màxim en les 48 HORES prèvies a l’arribada a Espanya. S’ha de presentar l’original. Redactat en espanyol, anglès, francès o alemany. Si no està en aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d’anar acompanyat d’una traducció a l’espanyol, realitzada per un organisme oficial. Podrà ser presentat en format paper o electrònic.

– Certificat de Vacunació. Heu d’haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19, com a mínim, 15 dies abans del viatge.

– Certificat de Recuperació. Heu d’acreditar que haver superat la malaltia per SARS-CoV-2, aquest ceritficat tendrà una validesa màxima de fins a 180 díes.

-A partir de l’1 de juliol entrarà en vigor el Certificat UE-COVID que permitrà una verificació més fàcil y ràpida (Fast Track) dels passatgers.

En el supòsit de no disposar de la mateixa, podríeu haver de fer front a una sanció econòmica.

Vols amb entrada restringida

***

Quarantenes

***

Viatgers nacionals

A partir del dia 01/11/2021, NO haurà de passar cap control sanitari si viatja a las Illes Balears des de territori espanyol.

Teniu tota la informació ampliada aquí.

Viatges entre les illes balears

Per als desplaçaments interilles NO és necessari acreditar una prova diagnòstica de la Covid-19 amb resultat negatiu.

PMI, un aeroport segur davant la Covid-19

L’aeròdrom està certificat com a “aeroport segur” pel Consell Internacional d’Aeroports.

Son Sant Joan, un aeroport segur

L’aeroport de Palma ha rebut la certificació del programa d’Acreditació de Salut Aeroportuària (AHA) del Consell Internacional d’Aeroports (ACI), que l’acredita com a «aeroport segur».

L’ACI ha certificat el reforç de la neteja i la desinfecció en les instal·lacions, el control dels aforaments màxims permesos, l’adaptació dels diferents processos operatius, la instal·lació de mampares protectores, de senyals informatius mitjançant pantalles digitals, cartells i megafonia, així com marques i petjades de distanciament social o anul·lació de seients.

En aquest sentit, Aena ha elaborat 84 nous missatges, que inclouen totes aquestes variacions en diferents idiomes, i s’han creat més de 400 adaptacions per als diferents espais de les infraestructures. A més, s’han instal·lat més de 100 dispensadors de gel hidroalcohòlic i altres elements de baix contacte.

L’AHA és el primer programa mundial concebut específicament per al sector aeroportuari a partir de la crisi de la COVID-19. L’acreditació ha estat atorgada després d’una acurada avaluació de les mesures i dels procediments sanitaris que Aena i les autoritats espanyoles han introduït en totes les àrees i els processos.

D’acord amb el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC): «el transport aeri s’ha demostrat com un entorn de baixa prevalença del virus sumant menys de l’1 % dels casos detectats de COVID-19 i sense augment en la ràtio de transmissió».

Aeroport info COVID-19

Informació rellevant que heu de tenir en compte si arribau a Mallorca per via aèria.

Ports de Balears COVID-19 info

Informació rellevant a tenir en compte si arribau a Mallorca per via marítima.

Arribar en vaixell

A partir del dia 01/11/2021, NO haurà de passar cap control sanitari si viatja a las Illes Balears des de territori espanyol.

Teniu tota la informació ampliada aquí.